Boka lastmaskin-
utbildning nu!

Utbildning för hjullastare.

Boka nu

Vill du att vi kontaktar dig?

VI ringer dig för att diskutera bäst utbildning för dig!

Vi väntar på du ska ringa oss!

Ring oss för mer information om utbildning samt om du har några övriga frågor eller funderingar, vi svarar glädeligen.

Boka nu

Hjullastare godshantering  Yrkesbevis/utbildningsintyg

 

Hjullastare godshantering  Yrkesbevis/
utbildningsintyg

 

KURSBESKRIVNING

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som vill börja eller som redan arbetar med hjullastare.

Syfte och mål
Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper om och förmåga att framföra hjullastare säkert och kompetent.

Ur kursinnehållet
• Hjullastarens konstruktion och olika arbetssätt
• Säkerhetskontroller, underhåll och daglig tillsyn
• Hantering av skopa och gafflar
• Maximering av maskinens framkomlighet, losskörning och lossdragning
• Tillsatsaggregat
• Stabilitetsfaktorer
• Beräkna lyftförmåga enligt lyftdiagram
• Manövrering av hjullastare efter teckengivning och radiodirigering
• Hälso- och miljöfarliga gods
• Lagar och regler
• Ergonomi och arbetsmiljö
• Utföra arbete på ett kvalitets-, miljömedvetet och säkert sätt
Kursen avslutas med ett teoretiskt prov samt ett antal praktiska delprov.

Behörighet/förkunskaper
För att kunna gå utbildning krävs att du har:
• Traktor/AM-kort eller B-kort (undantag finns)
• Fyllt 18 år

Kursavgift
Den teoretiska och praktiska kunskapen hos blivande och verksamma hjullastarförare varierar. Vi inleder med en kompetensbedömning hos varje deltagare för att kunna avgöra utbildningens längd och pris.

Yrkesbevis, utbildningsintyg
Utbildningen ska leda fram till ett godkänt utbildningsintyg som uppfyller Arbetsmiljöverket och TYA:s branschkrav.

 

Begär offert

Hjullastare anläggning  – Yrkesbevis/utbildningsintyg

 

 

Hjullastare anläggning  – Yrkesbevis/
utbildningsintyg

 

 

KURSBESKRIVNING

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som vill börja eller som redan arbetar med hjullastare och som gått kursen Hjullastare godshantering

Syfte och mål
Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper om och förmåga att framföra hjullastare dessutom primära kunskaper om anläggning, ritningsläsning, utsättning och olika markförhållandens egenskaper. Målet är att kunna framföra en hjullastare på ett säkert, effektivt och miljöriktigt sätt.

Ur kursinnehållet
• Hjullastarens konstruktion och olika arbetssätt
• Säkerhetskontroller, underhåll och daglig tillsyn
• Hantering av skopa och gafflar
• Maximering av maskinens framkomlighet, loss körning och loss dragning
• Tillsatsaggregat
• Stabilitetsfaktorer
• Beräkna lyftförmåga enligt lyftdiagram
• Manövrering av hjullastare efter teckengivning och radiodirigering
• Hälso- och miljöfarliga gods
• Planera och genomföra arbete från ritning till grävning
• Höjder, fall
• Utsättning
• Lagar och regler
• Ergonomi och arbetsmiljö
• Utföra arbete på ett kvalitets-, miljömedvetet och säkert sätt
Kursen avslutas med ett teoretiskt prov samt ett antal praktiska delprov.

Behörighet/förkunskaper
För att kunna gå utbildning krävs att du har:
• Traktor/AM-kort eller B-kort (undantag finns)
• Fyllt 18 år
• Genomgått kurs: Hjullastare GODSHANTERING

Kursavgift
Den teoretiska och praktiska kunskapen hos blivande och verksamma hjullastarförare varierar. Vi inleder med en kompetensbedömning hos varje deltagare för att kunna avgöra utbildningens längd och pris.

Yrkesbevis- utbildningsintyg
Utbildningen ska leda fram till ett godkänt utbildningsintyg som uppfyller Arbetsmiljöverket och TYA:s branschkrav.

Kompetensprov
Förare med mer än 30 månaders eller 4000 timmars erfarenhet (TYA) 4200 tim (BYN), kan avlägga kompetensprov och erhålla yrkesbeviset direkt. Ett kompetensprov tar 1-2 dagar

Begär offert

Kraven på utbildning är inte enligt lag

 

 

 

Kraven på utbildning är inte enligt lag

 

 

 

Krav på utbildning?

Yrkesbevis eller utbildningsintyg?

  • Utbildningsintyg och yrkesbevis (inte yrkeskompetensbevis, det är för person-­ och godstransporter
  • Förare med mindre än 30 månaders erfarenhet erhåller efter godkänd utbildning ett så kallat utbildningsintyg. När 30 månaders erfarenhet uppnåtts ska boken bytas ut mot ett yrkesbevis.
  • De förare som har mer än 30 månaders erfarenhet får ett yrkesbevis efter godkänd utbildning.
  • Utbildning och kompetensprov genomförs av TRUCKPROFFS.
Läs mer på TYA..