Allmänt om olyckor och säkerhet, utbildning och ansvar

  • 80% av alla olyckor beror på felhantering av last eller redskap.
  • De flesta som drabbas av olyckor är mellan 45-55 år.
  • 2005 inträffade 67 arbetsplatsolyckor med dödsfall som följd. 23 000 skadades.
  • De flesta lyftolyckorna beror på dålig riskbedömning, felaktiga lyftredskap och brist i kommunikationen mellan lastkopplare, signalman och kranförare. Det är från kroken och nedåt som de flesta olyckorna sker – man slarvar med ”lätta laster”.
  • Säkerhetstänkande, seriös planering och riskbedömning samt god kännedom om lyftredskap och lastkoppling kan rädda liv, och är numera ett krav för att få utföra dessa arbeten.
  • Om en olycka inträffat med personskada eller dödsfall, görs en utredning av arbetsmiljöverket och en rättslig prövning  avgör vem som är ansvarig. Både arbetstagaren och arbetsgivaren kan dömas. Har man brutit mot säkerhetsföreskrifterna, bryter man mot arbetsmiljölagen och döms till böter eller fängelse. Det är alltid någon som blir ansvarig!