Arbetsmiljölagen – lagar, föreskrifter och standarder

”En lyftanordning, eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning”.

Arbetsmiljölagen – systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1, gäller alla anställda på alla arbetsplatser från 1/7 2007.

Myndigheternas krav på dokumenterad utbildning ska ge kunskap om:

 • föreskrifter för lyftarbete (brott mot vissa föreskrifter kan ge böter) 
 • standarder (rekommendationer på tekniska lösningar)
 • arbetsmiljölagen – ansvar och skyldighet – säkert arbetssätt
 • planering och riskbedömning innan koppling och lyft av last
 • beräkning av lastvikt och rätt val av lyftredskap
 • underhåll och kontroll

Arbetsgivarenär skyldig att se till att arbetstagaren har den utildning som krävs och ska dessutom ge ett skriftligt tillstånd till den anställde för att få använda lyftredskap I sitt arbete.

Arbetstagaren – ska ha skriftligt tillstånd från arbetsgivaren och bryter mot arbetsmiljölagen om han/hon utför lyftarbeten utan certifierad (godkänd) utbildning, eller om man bryter mot säkerhetsföreskrifterna.

Oaktsamhet, slarv och chansningar är straffbara enligt lagen.

Man är skyldig att rapportera olycksfall och tillbud till arbetsgivaren. Om man upptäcker en något som kan leda till en olycka ska man rapportera till sin arbetsgivare, eller den säkerhetsansvarige på arbetsplatsen.

Följande krav ställs på den som ska utföra lyftarbeten:

 • minst 18 år
 • god hälsa
 • gott omdöme när det gäller risker, avstånd och höjder
 • inte ha drog- eller alkoholproblem
 • vara stresstålig
 • vara i psykisk balans
 • kunna ta ansvar