Kapitel 2: Säkerhets- och trafikbestämmelser

Det här kapitlet handlar först och främst om säkerhet – både för dig som truckförare och för alla som befinner sig i truckens närhet.

Dessutom kommer du att lära dig mer om vilka regler och lagar du måste följa som truckförare.

Som truckförare måste du:

  • kunna följa regler och anvisningar
  • rapportera skador och olyckor
  • arbeta effektivt men hela tiden tänka på säkerheten.