Kapitel 3: Truckens konstruktion

Detta kapitlet ger en översikt av hur trucken är uppbyggd. Vi ska se närmare på truck med förbränningsmotor, gasdriven truck och eltruck.

Truckenshuvudelement:

  • ram och motvikt
  • motor och kraftöverföring
  • hjul och hjulupphängning
  • hydraulsystem
  • lyftsystem