Kapitel 6: Godshantering

Gods

Alla produkter som transporteras mellan producenter, distributörer och kunder.

Innan du lyfter gods med truck är det viktigt att du tar reda på:

  • godsets vikt
  • godsets tyngdpunkt
  • om godset är definierat som farligt gods
  • om godset är fast eller flytande
  • om godset är ömtåligt.