Lastkoppling

Bedöm tyngdpunkten – ju högre upp på lasten man kopplar – ju stabilare blir lyftet.

Snara aldrig hög last – den kan lätt tippa!

Kopplingspunkter/märkvikt – kontrollera märkvikten på lyftöglor och att skador inte finns. Koppla alltid krokar åt rätt håll – inifrån och utåt. Belasta aldrig en krok sidled. 

Många gånger saknas lyftöglor, och man måste själv säkra lyftredskapet i lasten – här är några standarder:

Gods som består av lösa delar, t.ex. rör och stänger – slå redskapet två varv runt för att nypa åt, så att inget löst kan glida ur. Se till att ”paketet” väger jämt under lyftet. Använd två parter. Reducera (minska) maxlast med 20 % vid snarning.

Laster med vassa hörn eller kanter – inget lyftredskap tål hård brytning, använd mellanlägg av mjukt material för att runda av och skydda både redskap och last. Fiberhylsor, färdiga kantskydd (vinklar med runda hörn), eller mellanlägg med träbitar kan användas.

Lyft med tre eller fyra parter – för att säkra jämvikten på breda laster används tre och ibland fyra parter. I tabellerna ser man att maxlasten är samma för både tre och fyra parter, detta beror på att det alltid i praktiken blir tre parter som delar på vikten, den fjärde blir obelastad, jämför med ett bord som har ett ben för kort. Undvik snedbelastningar, använd förkortningskrokar.

Långa laster – kan hanteras och styras med hjälp av styrlina under hela lyftet.

Olika lyftredskap har olika egenskaper – välj det som passar bäst och det som du är mest van vid.

Olika lyftredskap har olika egenskapervälj det som passar bäst och det som du är mest van vid.