Lyftvinkeln

Lyftvinkel kallas också arbetsvinkel.

Toppvinkeln är vinkeln mellan parterna. Om lyftvinkeln är 60° blir toppvinkeln 120°, dvs dubbla lyftvinklen.

Denna lyftvinkel (60°) får aldrig överskridas om instruktion eller märkbricka inte säger något annat.

Beräkna alltid lyftvinkeln/toppvinkeln. Kom ihåg att ju större toppvinkeln blir desto större blir belastningen på parterna/lyftredskapet.