Planering av lyftarbete – val av lyftredskap

All lyftutrustning ska fylla kraven i de föreskrifter som fanns när de tillverkades, detta innebär kvalitetskrav och information om hur de ska användas. Alla nytillverkade lyftredskap ska vara CE-märkta, det är tillverkarens ansvar.       

För att kunna göra ett lyft på ett riktigt och säkert sätt måste man ha uppgifter på:

1. Lastens vikt
2. Lastens tyngdpunkt
3. Lyftvinkeln
4. Kopplingspunkter – kopplingspunkternas märkvikt
5. Rekommenderad böjdiameter för lyftredskapet
6. Speciella förutsättningar som vassa kanter, glidrisk, ömtåligt eller farligt gods m.m. 

Först när man vet allt detta kan man välja rätt lyftredskap med tillräcklig kapacitet.