Stållinor

Fördelar: lättare och billigare än kätting, lämpliga för fasta längder, lång livslängd om de är galvade, lämpliga vid extremt tunga lyft.

Nackdelar: bökiga att hantera, rostar inuti, svårt att ändra längden, tvinnar sig, kan orsaka skador av utstickande trådar.