Tillbehör

Det finns en mängd tillbehör för att underlätta ett lyft. Det gäller att veta när och hur de ska användas så att lyftet görs med största säkerhet.

Krokar, toppöglor, schacklar, lyftok, (kantskydd) och speciella lyftredskap är tillbehör som tillsammans med lyftredskapet måste ha rätt märklast.