A-truckar – Låglyftande åktruck, A3

  • Trucken används för att flytta gods på golvnivå (upp till 0,2 meter).
  • Både sittande och stående förarplats förekommer.
  • Används vanligtvis inomhus för transport över korta avstånd.
  • Även väl lämpad för användning i hiss och vid lastning och lossning av bil på grund av sin låga vikt.