A-truckar – Låglyftare, A4

  • Trucken används för att flytta gods på golvnivå (upp till 0,2 meter).
  • Trucken styrs av en gående förare men är ofta även försedd med en åkplatta.
  • Används ofta där det är trångt.
  • Även väl lämpad för användning i hiss och vid lastning och lossning av bil på grund av sin låga vikt.