Andra ställningstyper

Rullställningar – enklare ställningar som är konstruerade och typgodkännda enligt SS-EN 1004

Hängbrygga – används som brygga/ställning för att komma åt t.ex. Lättare takfotsarbeten utan att bygg upp en byggnadsställning

Hängande och utkragad ställning – kräver ofta egna beräkningar för varje enskilt fall

Träställningar – används mer sällan idag, men de används dock i vissa fall, t.ex. i samband med mindre arbeten, gjutningsarbeten etc.

Hängande ställning i bruk i HAKI’s träningsanläggning
Träställning
Rullställning
Knektställning som används under uppförande av betongbyggnad i Gdansk