Arbete i brunn, cistern, schakt, kraftverk, slutet utrymme/tank

  • Utöver fallrisken kan det ofta uppstå problem med gaser eller syrebrist. Instrument och mätningar krävs. Om åtkomst sker via stege/trappsteg rekommenderas att använda ett säkerhetsblock med nödvev, så att det går att ta sig upp om utrymning krävs.
  • Om åtkomst sker genom att personen firas ned, måste hen använda sittsele och vara kopplad till en vinsch eller hiss som är godkänd för personlast samt ha en extra säkring i form av säkerhetsblock med nödvev.
Säkerhetsblock med vev för räddning
Säkerhetsblock med vev för räddning i kombination med tripod
Lyft av person i brunn