Arbete i stolpe, mast, vindkraftverk

  • Vid arbete i stolpe krävs stolpskor och utbildning i hur dessa används. Samtidigt har branschen infört egna krav på årliga övningar i hur man räddar sig själv eller sina kollegor ner från stolpe/mast.
  • För vindkraftverk gäller ett separat certifikat för säkerhet, räddning och utbildning.
  • Arbete i stolpe och mast kräver användning av mer specifik utrustning än för bygg-, anläggnings- och industrisektorn i övrigt.

Användning av linsystem enligt EN 353-2 vid klättring

Mast: Här används en sele med stödbälte enligt EN 358 eller sittsele enligt EN 813 i kombination med dubbla säkerhetsblock enligt EN 360 eller – vanligare – dubbel falldämpare enligt EN 355. Användning av extra stödlina för positionering är vanligt. För mastarbete där man måste ta sig upp och ner i samma mast flera gånger är det vanligt att ha med sig linsystemet enligt EN 353-2 och förankra det ovanför sig, så att man kan använda detta som säkring när man tar sig upp och ner. Det är effektivare än att klättra med dubbla falldämpare/block.

I somliga master finns ett vertikalt förankringssystem enligt EN 353-1 som kan användas som säkring när man tar sig upp och ner. Samma sak förekommer ofta inuti vindkraftverk.


Stolpe

  • Traditionell stolpklättring med stolpskor, sele med stödbälte enligt EN 361/358 och två stödlinor enligt EN 358 och/eller stödlina i kombination med stolpslinga enligt EN 354/795.
  • Mast- och stolparbetare har inte sällan egna rutiner och utbildningshandböcker som är anpassade till deras särskilda arbetsförhållanden, inklusive årliga övningar i nedfirande/räddning.
  • Användning av mobil arbetsplattform/lift är naturligtvis en prioriterad metod.
Klättring på stolpe. Sele, stödlina och stolpslinga används som säkring
Användaren säkrar sig i en fastmonterad säkringsskena enligt EN 353-1, vid klättring i mast
Användning av dubbel falldämpare vid klättring i mast.
Användning av linsystem enligt EN 353-2 som säkring i mast