Arbetsmiljöverkets föreskrifter

  • En rad så kallade AFS:ar beskriver vad lagen säger när det gäller hur man arbetar i olika yrkesgrupper.

De två viktigaste är:

AFS 2006:6: Användning av lyftanordningar och lyftredskap beskriver hur arbetet ska planeras, organiseras och genomföras så att farliga situationer förhindras. Arbetsgivaren ska ha dokumentation över liftanvändarens teoretiska och praktiska kunskaper. Det är vidare också arbetsgivaren som ska ge arbetstagaren skriftligt tillstånd att använda en lift.

AFS 2003:6: Besiktning av lyftanordningar innehåller regler och anvisningar för olika slags besiktningar av lyftanordningar.

  • Flera AFS:ar berör ditt arbete som liftanvändare direkt eller indirekt.