Arbetsnivåer

  • Vid arbete på hög höjd är det två nivåer man ska vara uppmärksam på.
  • Låg nivå: På låg nivå, med arbetshöjd på 6 meter eller mindre, måste man ta hänsyn till fallhöjden, då ett fall i fallfaktor 2 kan bli katastrofalt.
  • Hög nivå: På hög nivå, med arbetshöjd över 6 meter, krävs inte lika stor uppmärksamhet på fallhöjden. Men kom ihåg: Efter beräknad fallhöjd ska man ha minst 1 meters avstånd till utstående föremål, marken eller farligt underlag.

Därför är det för ställningar med högsta nivå upp till 9 meter särskilt viktigt att bedöma fallhöjden när man planerar säkring mot fall. Vid uppförande av ställningar bör man bygga så mycket som möjligt från nivån nedanför innan man flyttar upp till nästa. När man befinner sig innanför ett område där det finns ett räckverk monterat, är man i det som definieras som en «säker zon». När man arbetar i ett sådant område behövs ingen fallsäkring. Om man måste flytta sig utanför den säkra zonen måste man använda fallsäkring.

Så mycket som möjligt av arbetet på ställningen bör göras på nivån under och medan man är i säker zon