Arbetsplan

Arbetsplanets dimensioner, form och placering ska vara anpassade efter arbetets art och den belastning som det medför, och det ska bidra till att arbete och förflyttning kan ske på ett säkert sätt. Arbetsplanet ska ha tillräcklig styvhet för att säkra tillfredsställande arbetsförhållanden och säkerhet.

Utsparingar ska vara säkrade med skyddsräcken eller täckas över helt med lämplig övertäckning som säkras så den inte kommer ur sitt läge.

Inplankning för ramställning med bredd 0,6 m, vilket är lämpligt för lättare arbeten där man inte förvarar något material på ställningen

Inplankningen ska uppföras så att de enskilda komponenterna inte kan förskjutas vid normal användning. De skall också mekaniskt säkras mot lyft. Inplankningen ska vara betryggande fastgjort vid ställningskonstruktionen och inte ha några vickande ändar. Ställningsplank ska skjuta ut minst 0,15 m över ändstöd. Det ska vara jämnt, halksäkert och tillräckligt tätt för att material, verktyg o.d. inte ska kunna falla genom golvet. Springor mellan golvelementen ska enligt SS-EN 12811-1 vara så smala som möjligt och får inte överstiga 25 mm

Inplankning med säkrad utsparing
Inplankning med aluminiumplank i modulställning