Avgränsning av riskzon

Att göra en grundlig bedömning av riskzonen både när ställningen uppförs och när den används är en viktig del av planeringen och riskbedömningen när man ska bygga ställning och arbeta på hög höjd.

 • Avspärrningen medan man bygger ställningen behöver ofta vara något större än när ställningen är färdiguppförd och godkänd för användning
 • Det är svårt att definiera hur stort område man måste spärra av, så det måste man avgöra i varje enskilt fall. Här måste man ta hänsyn till bland annat sådana faktorer som höjden på ställningen, vad den utgörs av, hur den byggs, underlaget, om det är mycket trafik i närheten.
Uppförande av ställning innebär mycket manuell hantering av ställningsmaterial
Det är viktigt att spärra av riskzonen vid uppförande och demontering av ställningen
Säkring mot fallande föremål vid användning av nät
 • Ett stålrör som faller ned från fem meters höjd kan sprätta iväg långt åt sidan om det träffar hårt underlag såsom betong. Det är därför särskilt viktigt att man bedömer riskzonen rätt när underlaget är hårt.
 • Mjukt underlag, såsom grus, sand och jord, absorberar energin relativt effektivt. Därför behöver man ofta inte lika stor avspärrning när man har sådant underlag som när det är betong, stålplatta, och i viss mån asfalt. Ta alltså alltid hänsyn till fallbanan och möjligheten att föremålet kan studsa mot det som det träffar på sin väg. Detta kan som sagt vara hårt underlag på marken, men det kan också vara utstående konstruktionsdelar från den yta längs vilken ställningen byggs upp.
 • Om det är svårt att spärra av ett tillräckligt stort område, bör man överväga att sätta upp skärmar, nät eller motsvarande för att avgränsa riskzonen så mycket som möjligt.
 • När ställningen är färdiguppförd och godkänd för användning, är risken för fallande föremål ofta något lägre. Det finns alltid risk för fallande föremål när man arbetar på hög höjd, men när ställningen är färdiguppförd är den försedd med räckverk, fotlister och eventuellt nät- eller dukinklädnad för att begränsa risken för fallande föremål. Av det skälet behöver man ofta spärra av ett mindre område under den tid då ställningen används.
 • När ställningen ska demonteras, återkommer ofta samma problemställningar som under uppförandet. Det är alltså tre faser man måste vara uppmärksam på när det gäller säkring av området under och i närheten av en ställning:
  1. Under uppförande
  2. Under användning
  3. Under demontering
Montering av ställning

Dessutom kan det förekomma perioder med ombyggnad och exempelvis lyft av tung utrustning/materiel. En riskbedömning när man arbetar på hög höjd måste inkludera alla dessa faser för att den ska vara komplett och täckande.