B-truckar – Fyrvägstruck, B6

  • Trucken kan ställas om så att trucken kan köras i sidled.
  • Väl lämpad för att lyfta avlångt gods.
  • Kombinerar arbete i smala körgånger med hantering av avlångt gods.