B-truckar – Höglyftande åkstaplare, B2

  • Åkstaplaren används först och främst för transport och staplingsarbete på inomhuslager.
  • Både sittande och stående förarplats förekommer.