B-truckar – Höglyftande plocktruck, B4

  • Förarplatsen lyfts samtidigt som gaffelarmarna/lastplattformen.
  • Höglyftande plocktruck används för manuell varuplockning på höga höjder.