Batteri och laddare

  • Energikällan i många personliftar är, som tidigare nämnts, ett driftsbatteri. För att det ska fungera optimalt, måste man ta hänsyn till flera faktorer. Dåligt underhåll kan förkorta batteriets livslängd avsevärt och därmed leda till stora ekonomiska förluster. Bristande underhåll av nya batterier leder också till att reklamationsrätten går förlorad.
Driftsbatteri
Urladdat
Laddat

Det är vanligt att batteriet i en personlift laddas med en fast monterad laddare. Laddningstillståndet bestäms med mätning av batterisyrans egenvikt (syravikt). Denna mäts med en syraviktsmätare, även kallad areometer. Normalt varierar syravikten från 1,14 till 1,28 g/ml.

Hos ett fulladdat batteri med syravikten 1,28 g/ml är batterivätskans fryspunkt -42 °C. Vid urladdning sjunker syravikten, dvs. batterivätskan blir mer vattenhaltig och kommer därför att frysa vid högre temperatur. Vid temperaturer under -15 °C är det viktigt att urladdade batterier laddas upp eller att man förvarar batterierna frostfritt, så att man inte får frostsprängning av battericellerna.