Batteridriven

Den vanligaste energikällan på eltrucken.

 • Batteriet består av seriekopplade celler.
 • Varje cell ger en spänning på ca 2 V
  • 12 celler = 24 V
  • 18 celler = 36 V
 • Laddningen kan ta upp till 10–12 timmar

Vid laddning bildas explosiv knallgas och frätande svavelsyra.
Öppen eld eller gnistor får inte förekomma!


Batterivätska(elektrolyten)

 • Syravikten normalt 1,14 – 1,28 g/ml (upp till 1,31)
  Syraviktsmätare (areometer)

Batterikontroll

 • Använd nödvändig skyddsutrustning.
 • Batteriet ska vara rent och torrt.
 • Kontrollera att batteriet är fulladdat, kom ihåg batterijournalen. 
 • Ställ batteriet på laddning efter användning.
 • Batteriets vätskeförlust måste ersättas. Använd destillerat vatten, ALDRIG SYRA!
 • Det är viktigt med ventilation.