Beredskapsplan

  • För arbete på hög höjd måste det finnas en beredskapsplan
  • Beredskapsplanen kan föreskriva kamraträddning, dvs. att räddningsinsatsen sker med personal inom den egna arbetsgruppen, eller extern räddningsberedskap med egna räddningsteam
  • De olika räddningsinsatserna kräver helt olika typer av beredskap och expertis. Detta måste planeras i förväg, och den nödvändiga beredskapen och sakkunskapen måste övas in.
  • Vid arbete på höjd kan det handla om flera olika metoder för att få den skadade på säker mark. Gemensamt för alla fallolyckor är att det är ont om tid, och olyckans omfattning påverkar hur mycket tid man har på sig.