Bergarbeten, uppförande av mur

Här följer du samma metod som vid arbete på sluttande eller platta tak. Vi rekommenderar användning av fallhindrande linsystem enligt EN 353-2 och eventuellt stödlinor enligt EN 358. Den säkra förankringspunkten kan vara ett träd, potentiellt en horisontell förankringslina enligt EN 795 mellan två träd.

Borrning, huggning, lastning

Här gäller detsamma som för arbete på sluttande eller platta tak. Rekommenderad metod – fallhindrande med linsystem