Bomlagshöjd

Ställningen ska säkerställa en säker och bekväm arbetshöjd. Bomlagshöjd är avståndet mellan bomlagen, dvs mellan knutpunkterna för längd och tvärbalkar i höjdled. Avstånd mellan inplankning i höjdled är en annan sak. Bomlagshöjden skall vara 2 m på alla ställningar om inte annat anges i monteringsanvisningen.