Bromsar

  • Det finns många olika bromstyper på personliftar. Det är ofta skillnad mellan de olika klasserna.
  • Släpmonterade personliftar har normalt det vi kallar påskjutsbroms. Om drivkraften vid en uppbromsning överstiger ett förhandsdefinierat värde, överförs kraften till hjulbromsarna på personliften.
  • En släpmonterad lift bör även vara utrustad med en parkeringsbroms.
  • Tänk på att parkeringsbromsen på en släpmonterad personlift normalt bara fungerar när släpfästet pekar nedåt över en lutning.
  • Hydraulisk broms: Självgående personliftar har ofta framåtdrift med hydraulmotorer. När dessa inte är i drift, «bromsar» de genom eget motstånd.
  • Det är inte vanligt att denna typ av personlift är försedd med parkeringsbroms

Bromsar på fordon

  • Bilmonterade personliftar är monterade på ett fordon. Här används fordonets drift- och parkeringsbromsar
Släpmonterad lift med påskjutsbroms och handbroms
Hydraulisk broms