Chassi/ram

Ram

Ramen på en personlift utgör fundamentet för maskinens stabilitet tillsammans med eventuell motvikt. På ramen är släpfästen, stödben, hjulaxlar, teleskopbommar, knäckarmar, saxar och liknande monterade. Ramen har en så kraftig konstruktion att den klarar att uppta de krafter som all monterad utrustning påför, samt säkerhetsfaktorn. Vind, drag eller skjuvning mot byggnader, vikt i korg eller på plattform påverkar detta

Ram
Motvikt

Motvikt

När så behövs, utrustas en personlift med en motvikt som säkerställer att personliften är tillräckligt stabil. Motvikter är väldigt vanliga på personliftar i klass 3B. Motvikten bidrar till att hålla personliften stabil inom hela arbetsområdet, med maximalt tillåten arbetsbelastning och med maximalt tillåten lutning. Det är också vanligt att batterier är en del av motvikten på personliftar som har detta som energikälla. Därför är det mycket viktigt att man vid batteribyte sätter i batterier vars vikt stämmer med tillverkarens specifikationer