De flesta som drabbas av olyckor är mellan 45-55 år.