Elektrisk drift

Som regel blybatteri som kraftkälla.

Fordelar:

  • inga avgaser
  • låg bullernivå
  • låga drift- och underhållskostnader

Nackdelar:

  • begränsningar av körsträcka och körtid
  • sämre backtagningsförmåga

Kraftöverföring:

  • Från elmotor via differentialen till drivhjul.
  • Om trucken har två drivmotorer, är de kopplade till var sitt drivhjul via reduktionsväxel.