Fall över kant

  • Tillverkaren kan även frivilligt prova utrustning för potentiellt fall över kant. Det visar sig att de flesta utrustningar på marknaden inte klarar en sådan belastning, eller så fungerar inte bromsen som den ska.
  • I dag finns det således versioner av utrustning som har provats över kant, från flera tillverkare och inom alla tre bromssystemen.
  • Detta är ett moment som bör finnas med i en SJA när fall över kant kan inträffa.
  • Inom bygg-, anläggnings- och industrisektorn är det ofta problematiskt med förankringspunkter nere vid benen och med potentiellt fall över kant. Detta måste du ta hänsyn till vid riskbedömningen, SJA, samt valet av utrustning och metod.
  • Utrustning som har provats med förankringspunkt nere vid benen, samt för potentiellt fall över kant, bör vara standardutrustning inom bygg-, anläggnings- samt industrisektorn.
  • Även om utrustningen har provats för potentiellt fall över kant, ska du alltid bedöma typen av kant i förhållande till den utrustning du har valt. Se de begränsningar som beskrivs i bruksanvisningen.
Symbol som visar att produkten har provats för potentiellt fall över kant
Exempel på felaktig användning: Kroken utsätts för krafter som den inte är gjord för att tåla