Fallfaktor

Fallfaktorn är den totala fallhöjden dividerad med längden på den säkringsanordning som tar upp fallenergin. Den kraft som personen eller objektet utsätts för är beroende av säkringsanordningens energiabsorberande egenskaper (förmågan att töjas utan att gå av).

Det är tre fallfaktorer som definieras av hur förankringspunkten är placerad i förhållande till användaren:

  • Fallfaktor 0 Förankringspunkten är placerad ovanför användarens huvud. Minskar fallhöjden.
  • Fallfaktor 1 Förankringspunkten sitter på samma nivå som eller högre än selens ryggförankring.
  • Fallfaktor 2 Förankringspunkten sitter nedanför ryggförankringen eller vid användarens fötter.

Fallfaktorn får under inga omständigheter vara högre än 2. Det betyder att förankringspunkten inte får sitta lägre än i nivå med användarens fötter. Helst ska den vara mindre än 1. Utöver fallfaktorn är det viktigt att ha koll på pendeleffekten och fallhöjdsavstånden. I en fallskyddsutbildning ser man närmare på dessa faktorer