Fallhöjdavstånd

Med den andra punkten i 1-2-3 SAFE, fallhöjdsavståndet, menar vi avståndet från användarens position till närmast nedanför liggande hinder eller ner till underliggande nivå.

  • Nödvändig fallhöjdsavstånd kommer till stor del att bestämmas av val av utrustning, arbetsmetod och förankringspunkt.
  • Det är viktigt att se i bruksanvisningen vilka begränsningar som gäller för den valda utrustningen
  • Med förankringspunkten ovanför användaren kommer kravet på fallhöjdavstånd att minskas avsevärt, men det är ändå viktig att ta hänsyn till kraven i bruksanvisningen
A – längd säkerhetslina
B – förlängning (dämpare)
C – kroppslängd
D – säkerhetsmarginal