Förankring

 • Den första punkten i 1-2-3 SAFE, förankringspunkten, är en av de största utmaningarna vid användning av fallskydd.
 • Detta beror på att det ställs flera krav, och det är användaren själv som ska avgöra om förankringspunkten är säker
 • Tillräcklig hållfasthet är en av faktorerna
 • Begränsningarna hos den utrustning som ska kopplas mellan selen och förankringspunkten påverkar också valet av förankringspunkten
 • Merparten av utrustningen på marknaden måste förankras ovanför användaren, men några är godkända för förankring i «axelhöjd», och en mindre del är godkänd för förankring nere vid fötterna

Vidare är det viktigt att följa instruktionerna i bruksanvisningen för hur utrustningen ska fästas vid förankringspunkten, och vilka hjälpmedel/förankringsutrustningar som kan användas

Gemensamt för sådana förankringsutrustningar är att de för närvarande provas och godkänns enligt Europeisk standard EN 795 och definieras som personlig skyddsutrustning

Förankringsfäste
Flyttbart motviktsankare
Förankringsstropp och tillfällig horisontell förankringslina.
Både enligt EN 795

Det finns flera typer av «flyttbara» förankringsutrustningar:

 • Braketter
 • Remmar
 • Bultar
 • Horisontella förankringslinor
 • Balkfästen
 • Stativ
 • Löst liggande motviktssystem mm