Förankringutrustningar enligt EN 795

Det finns en rad olika förankringsanordnigar, så att du kan fästa dig säkert på en konstruktion (din valda förankringspunkt).

Detta är produkter som har provats och godkänts för användning med fallskyddsutrustning Det finns tydliga begränsningar för de enskilda produkterna. Se bruksanvisningen.

Man har beslutat att dessa produkter ska delas upp i två nya kategorier, fast monterade och flyttbara. Produkterna kan dock vara mycket lika dem som erbjuds i dag. En hel del nya produkter förväntas komma ut på marknaden när den nye produktstandarden har godkänts i Europa.

Infästning för förankring i olika material
Motviktsankare. Denne variant är fylld med vatten för att få tillräcklig vikt.
Tripod (trefotstativ)