Förbränningsmotor

Diesel- eller gasdriven

Fördelar:

  • ingen begränsning av körsträcka eller körtid
  • bättre backtagningsförmåga
  • större lyftkapacitet

Nackdelar:

  • giftiga avgaser
  • buller
  • hantering av gasflaskor (gasdriven)

Kraftöverföring:

  • hydraulisk-mekanisk
  • helhydraulisk