Förebyggande av olyckor

Arbetstagare bör också ställa sig följande frågor innan arbetet påbörjas:

  • Vad som kan gå fel i det arbete som ska utföras?
  • Vad kan du göra för att förhindra att kritiska moment går fel?
  • Om något går fel, vad kan du göra för att minimera konsekvenserna?

Arbetsgivarna ska utvärdera risker och vidta nödvändiga åtgärder.