Förflyttning och transport

  • Självgående personliftar i klass B kan normalt köras när arbetskorg eller arbetsplattform är lyft till arbetshöjd. Detta kan dock medföra stora stabilitetsändringar vid körning på marken.
  • Normalt kan man använda en självgående personlift i 3–5 graders lutning, men det finns även maskiner som tål mer eller som tål mindre. Det är därför viktigt att man läser maskinens bruksanvisning.
  • När man kör i lutning med en tvåhjulsdriven personlift, bör man alltid ha drivhjulen nederst i lutningen. Då kommer man att ha största vikten på det hjulpar som driver och bromsar.
  • Undvik att köra tvärs över en lutning, eftersom detta medför större risk för vältning.
Lutande terräng
Lutning förändrar bromseffekten