Gaffelplacering och svängteknik

Korrekt körteknik bidrar till färre skador på pallar, pallställ och gods. Skadade pallar eller pallställningar kan leda till allvarliga olyckor.

Exempel på tre olika svängtekniker som, beroende på tillgänglig gångbredd, kan användas när du arbetar med ledstaplare och låglyftare.