Hängtrauma och första hjälpen

Vid fall uppstår oundvikligen tryck på kroppen från selen. En standardsele ger ett tryck över ljumsken som minskar återflödet av blod till hjärtat. Efter en stund kan detta orsaka cirkulationssvikt och leda till en livshotande situation. Det är därför en billig försäkring att montera avlastningsremmar på selen.

Koppling av avlastningsremmar efter fall

Företagets räddningsplan och beredskap är dock lika viktiga. Det är svårt att förutsäga när det kommer att vara påfrestande att hänga i en sele, men prov har visat att detta för vissa personer kan orsaka problem redan efter mindre än 10 minuter.

Några selar på marknaden är försedda med avlastningsremmar så som visas här ovan. Sådana kan även köpas löst och monteras på. De ger den hängande personen ett mycket lägre truck över blodkärlen i ljumsken, vilket gör det lättare att upprätthålla cirkulationen i väntan på hjälp.

En sittsele kan användas på ett annat sätt, där fästpunkten på magen gör att man hamnar i sittställning. Denna fästpunkt är dock inte godkänd för användning vid potentiellt fall. Detsamma gäller fästpunkterna i ett stödbälte. En skadad eller sjuk person – som hänger rakt eller upp och ner – kommer oavsett sele få problem med cirkulationen.

Vid arbete på hög höjd är snabb och säker räddningsberedskap viktig, och risken för hängtrauma är inte nödvändigtvis den avgörande faktorn vid en räddningsinsats.

När en olycka inträffar gäller i första hand normalt ABC för första hjälpen när personen har räddats till säker mark

Och efter ett fall ner till en nivå nedanför – får personen inte omedelbart resas upp! Ge första hjälpen till den skadade när denne ligger ner. Ring 112.

Efter en sådan olycka ska personen alltid uppsöka läkare för vidare undersökning.

Prioriterad ordning för ABC-åtgärder