Hjul

  • Hjulet räknas som en av mänsklighetens viktigaste uppfinningar. Uppfinningen av hjulet kan placeras i Mesopotamien omkring 4000 år f.Kr.
  • Hjulet räknas som en av fysikens enklaste maskiner, med förmågan att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse.
  • Skälet till att en personlift är försedd med hjul är att den ska kunna förflytta sig (rulla) och samtidigt bära vikten av sig själv, användaren och lasten.
  • Hjulet på en personlift består av en fälg och ett däck.
Däck och fälg

Fälg

  • Fälgen är den inre delen av ett hjul, på vilken däcket är monterad. Fälgen på en personlift är normalt gjord av stål

Däck

  • Däcket är den yttre delen av hjulet och kontaktpunkten mellan personliften och underlaget. Däcket på en personlift kan vara gjort av gummi eller syntetmaterial, t.ex. Nylon. Man använder både massiva däck och däck med luft eller vätska
Fälg

Massiva däck är monterade direkt på fälgen. Dessa däck är punkteringsfria, men kan ge stor punktbelastning mot underlaget. Massiva däck kan vara tillverkade av olika gummiblandningar eller syntetmaterial, t.ex. Nylon. Om du ska använda en personlift med massiva hjul, är det viktigt att underlaget tål punktbelastningen (keramikgolv och liknande)

Däck

Däck med luft eller vätska är monterade på fälgen på samma sätt som ett massivt däck, men det är fyllt med luft eller vätska. Detta gör att man får en viss fjädring och en större kontaktyta mot underlaget.

Trycket är särskilt viktigt för personliftens stabilitet. För lågt tryck eller en punktering kan leda till stora okontrollerade rörelser i personliften.