Kontroll inför användning

  • I föreskrifter och bruksanvisningar finns krav på att du inspekterar den egna skyddsutrustningen innan den används. Du är skyldig att själv kontrollera utrustningen med avseende på skador och defekter, att utrustningen överensstämmer med användar-instruktionerna och att original-ID är läsbart. Vidare bör du kontrollera att utrustningen har genomgått periodisk kontroll under de senaste 12 månaderna. Vid sådan kontroll bör du även förvissa dig om att utrustningen inte har överskridit angiven livslängd – normalt högst 10 år för textilprodukter. Du bör samtidigt ta reda på användningsområden, begränsningar och korrekt användning – så som de beskrivs i bruksanvisningen
Kamratkontroll är ett viktigt sista moment i kontrollen före användning

Alltför många har först efter att en skada har skett förstått sitt eget ansvar. Om du känner till farorna och utrustningens begränsningar kan du fatta rätt beslut

Det är arbetsgivarens skyldighet att sörja för rutiner för

  • förvaring
  • underhåll
  • reparation
  • Byte av personlig skyddsutrustning

Kontrollera att

Alla band är fria från skärskador, missfärgningar, allmän nedsmutsning/slitage, trasiga sömmar, samt att de inte är styva och att de är märkta med original-ID

Metalldelarna inte har rost/korrosion och sprickor

Alla spännen, krokar och regleranordningar fungerar

Falldämparna inte har lösts ut

Säkerhetsblockens band/vajerlås är fria från skador. Kontrollera även att fallindikatorn inte har lösts ut

Dämparen är ordentligt inkapslad