Kontrollpunkter

Hjul och däck

 • Kontrollera att fälgbultar/muttrar sitter på plats och är ordentligt åtdragna.
 • Kontrollera däck och fälgar med avseende på skada.
 • Om personliften har däck som är fyllda med luft eller vätska, är trycket i dessa avgörande för stabiliteten. Därför är det nödvändigt med regelbunden kontroll av luft/vätsketryck.

Bromsar

 • Kontrollera att drift- och parkeringsborms fungerar tillfredsställande

Styrning

 • Kontrollera att personliftens styrning fungerar tillfredsställande
Kapacitetskylt

Olja och kylvätska

 • Kontrollera motorns oljenivå enligt bruksanvisningen. Fyll vid behov på olja enligt specifikationen.
 • Kontrollera kylvätskans nivå på motorn enligt bruksanvisningen. Fyll vid behov på kylvätska enligt specifikationen. Kontrollera att kylvätskans fryspunkt är tillfredsställande i förhållande till den temperatur som råder där personliften ska användas.

Skyltar, signaler och symboler

Det är vanligt att personliften är märkt med olika skyltar som ger användaren nödvändig information för säker användning. Sådana skyltar kan gälla

 • maximal belastning i arbetskorg eller arbetsplattform
 • maximal vindbelastning
 • maximal lutning

Hydraulsystem

Kontrollera att personliftens hydraulfunktioner fungerar tillfredsställande.

Informationsskylt

Batteri och laddare

 • Ett fulladdat batteri har en syravikt på 1,28–1,31 g/ml alltefter temperaturen (1 ml = 1 cm3).
 • Om batteriet blir alltför urladdat, förkortas dess livslängd och cellerna kan skadas. Urladdning till under syravikten 1,14 g/ml får därför aldrig förekomma. Det är viktigt att följa laddanvisningarna Informationsskylt för den laddare du använder.

Läckage

 • Kontrollera personliften med avseende på läckage. Det kan förekomma läckage från motor, drivlina, hydraulsystem, bromssystem, drivmedelstank och batteri.
 • Om du upptäcker läckage, ska detta åtgärdas innan personliften används.

Manöverdon

 • Funktionstesta alla kontrollenheter på övre och nedre manöverpanel.
 • Kontrollera att nöddriften fungerar enligt bruksanvisningen

Säkerhetsanordningar

 • Andra säkerhetssystem som ofta finns på en personlift är självlåsande dörr, fäste för fallsäkring, säkerhetsräcke med mera.
 • Kontrollera personliftens säkerhetssystem enligt bruksanvisningen.

Skydd för linor och kablage

 • Kontrollera alla personliftens kabelskydd med avseende på skador och slitage

Skador och deformationer

 • Kontrollera personliften med avseende på skador, deformationer och brottanvisningar på bärande komponenter som stödben, parallellstag och andra stabiliserande delar

Arbetskorg

 • Kontrollera arbetskorgen med avseende på skador, deformationer och brottanvisningar på säkerhetsräckverk, golv och förankringspunkt för fallhindrande utrustning.
 • För att användningen ska bli som tillverkaren har förutsett är det mycket viktigt att du även följer bruksanvisningarna, så att kontroll av alla funktioner och komponenter blir utförd

CE-märkning

 • Alla personliftar ska vara tydligt CE-märkta (Conformité Européenne). Det är en garanti från tillverkaren som visar att utrustningen uppfyller europeiska krav på hälsa, miljö och säkerhet. Det är vanligt att CE-märkningen placeras på maskinskylten.
 • CE-märket säger inte nödvändigtvis något om produktens övriga kvaliteter.
 • Om en ny personlift saknar CE-märkning, är det inte tillåtet att använda den i Sverige.