Körning med last

När du kör med last måste du vara väldigt uppmärksam på allt som händer runt dig. Ta hänsyn till de förhållanden som råder där du arbetar.

  • Håll rätt hastighet.
  • Ta hänsyn till rådande väderförhållanden.
  • Var extra uppmärksam på ojämnt underlag och anpassa körningen efter underlaget.
  • Gaffelarmarna ska alltid vara i transporthöjd (15–20 cm över marken) när du kör.