Krav och rättigheter för operatörer

På dig som liftoperatör ställs en rad krav, men som operatör har du också rättigheter. För det första ställs det vissa formella kvalificerings- och utbildningskrav på dig som operatör. Du måste

  • ha fyllt 18 år (Undantag finns, läs mer i AFS 2018:8)
  • vara i fysiskt och psykiskt god form
  • ha genomgått nödvändig utbildning

Ditt ansvar som operatör:

Du får inte använda liften om ditt hälsotillstånd utgör en säkerhetsrisk

  • Du får inte använda liften om du är påverkad av alkohol eller droger
  • Det är ditt ansvar att inspektera liften och kontrollera att den inte utgör en säkerhetsrisk. Du är ansvarig för att säga till om liften har brister.
  • Det är ditt ansvar att rapportera eventuella skador. Detta ska göras så fort som möjligt.
  • Det är ditt ansvar att bidra till att det är en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Lagar och regler, även lokala föreskrifter, ska följas

Dina rättigheter som operatör:

  • Du har rätt till personlig skyddsutrustning som skydd mot olycksfall eller ohälsa.
  • Du har rätt att vägra att köra liften om den är i ett skick som gör den farlig