Krav på utbildning

För dem som utför arbete med ställningar med högst 9 m (fyra bomlag) till arbetsplan och där utformningen framgår av en generell uppförandesinstruktion gäller följande krav på utbildningens innehåll:

Teoretisk utbildning i ställningsuppförande
 • Förståelsen av planer för uppförande, nedmontering eller ändring av ställningen i fråga
 • Säkerhet vid uppförande, nedmontering eller ändring av ställningen i fråga
 • Åtgärder för att förebygga risk för fall av personer eller föremål
 • Säkerhetsåtgärder när väderförhållandena förändras på ett sätt som påverkar säkerheten negativt vid den berörda ställningen
 • Villkor beträffande tillåten belastning
 • Varje annan risk som det ovan nämnda arbetet med uppförande, nedmontering eller ändringar kan medföra
 • Genomgång av regler för ställningar i Sverige
 • Genomgång av olika typer av prefabricerade ställningar och kopplingar.
 • Orientering om typfall för rörställningar.
 • Metoder för att skydda sig mot fall vid uppförande och nedmontering av ställningar.
 • Metoder för upp- och nedtransport och lyft av ställningsmaterial.
 • Bottning, stabilisering och förankring av ställningar. De flesta gör denna kurs på 8 timmar lärarledd utbildning och 8 timmar självstudier.

Följande tabell är hämtad från AFS 2013:4

Tabellen beskriver utbildningsnivåerna och anger även förutsättningar och begränsningar för dem.