Lagar, föreskrifter och standarder

  • Det ställs kompetenskrav på arbetsgivare och arbetstagare. Dessutom ska all utrustning som används vara typgodkänd och i godkänt skick. Föreskrifterna med vägledningar är därför ett viktigt hjälpmedel för alla som arbetar med ställningar. Vidare är det viktigt att följa kraven i arbetsmiljölagen.
  • Både föreskrifter och lagar ändras och uppdateras av och till. När lagar och föreskrifter har uppdaterats, är det alltid den senaste versionen som gäller, om denna avviker från det som står i den här boken. Det är därför nödvändigt att kontrollera förklaringar och referenser i det här kapitlet. Syftet med det här kapitlet är att du ska få en överblick över föreskrifterna, ansvarsförhållandena och innehållet.