Lagar och regler

Arbete på hög höjd regleras i följande föreskrifter:

  1. Arbetsmiljölagen
  2. Olika föreskrifter (så kallade AFS:ar)
  3. Standarder

Arbetsmiljölagen

Här finner du bland annat regler om vad arbetsgivare och skyddsansvariga på din arbetsplats måste göra för att förhindra ohälsa och olycksfall i arbetet.

Det kan vara bra att känna till följande AFS:ar:

AFS 2006:6 – Användning av luftanordningar och lyftredskap

AFS 2001:3 – Användning av personlig skyddsutrustning

AFS 1999:3 – Byggnads- och anläggningsarbete

AFS 2000:6 – Mast- och stolparbete

AFS 2013:4 – Ställningar

AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar

AFS 1996:7 – Utförande av personlig skyddsutrustning (NB! Denna AFS har ersatts av EU-förordningen om personlig skyddsutrustning, 2016/425.)

Utöver föreskrifterna ovan rekommenderar vi broschyren Skydda dig mot fallrisker, som har publicerats av Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljölagen